ДОРОГІ ДРУЗІ !
Запрошуємо Вас познайомитись з однією із провідних кафедр на теренах Східної України, яка готує фахівців гідротехнічної спеціальності.
Кафедра гідротехнічного будівництва ХНУБА заснована 6 жовтня 2008 року. Кафедра проводить підготовку фахівців у галузі досліджень, будівництва та експлуатації річкових гідротехнічних споруд і гідроелектростанцій, судноплавних споруд і портів. Випускники кафедри можуть бути залучені до роботи на підприємствах гідроенергетики, водного транспорту, в проектних і науково-дослідних інститутах.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, кафедра гідротехнічного будівництва
Харківський національний університет будівництва та архітектури, кафедра гідротехнічного будівництва
Головна
Співробітники
Документація
Контакти
Завідуючий кафедрою гідротехнічного будівництва, доктор технічних наук, професор.
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Кафедра гідротехнічних споруд була створена у 1953 році. Поява  кафедри була обумовлена заснуванням 1 вересня 1951 року у Харківському інженерно-будівельному інституті гідротехнічного факультету. На факультеті здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю "Гідротехнічне будівни-цтво". У серпні 1956 року гідротехнічний факультет було розформовано.
До 2008 року в Україні підготовкою спеціалістів-гідротехніків займалися два ВНЗ: Національний університет водного господарства й природокористування в м. Рівне і Одеська державна академія будівництва та архітектури.
У зв’язку з таким розміщенням вказаних ВНЗ величезний регіон України, включаючи центр і схід, фактично був в умовах недостатнього забезпечення кадрами гідротехнічного напрямку.
6 жовтня 2008 року на будівельному факультеті ХДТУБА була заснована кафедра Гідротехнічного будівництва за ініціативою і при підтримці ПАТ «Укргідропроект». Кафедра являється випусковою і веде підготовку на 3-х кваліфікаційних рівнях: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво».
Склад кафедри: завідуючий кафедрою д.т.н., проф. Вайнберг О.І., к.т.н., проф., герой України Поташник С.І., д.т.н., проф. Ландау Ю.О, проф. Осадчий С.Д., к.т.н., доц. Мозговий А.О., к.т.н., доц. Бутнік С.В., к.т.н., доц. Бойко Т.К., к.т.н., доц. Кононенко О.М., к.т.н., доц. Пальченко О.Л., доц. Вапник Б.К., к.т.н., доц. Миронов К.А., завідуючий лабораторією Гасанов А.Г., ст. лаборант Перешивайлова Д.О., ст. лаборант Пухова А.С.
Ініціатором і основною рухомою силою при відкритті спеціальності гідротехнічного будівництва і організації кафедри був генеральний директор ПАТ «Укргідропроект» Володимир Олександрович Осадчук.
Кафедра налагодила тісні стосунки з провідними проектними та виробничими організаціями м. Харкова в галузі гідроенергетики: ПАТ «Укргідропроект», ВАТ «Турбоатом», ТОВ «Южгіпроруда», Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і ливневої каналізації, ТОВ «Стальконструкція» та ін.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Кафедра обладнана сучасною комп`ютерною технікою, що використо-вуються не тільки для потреб кафедри, але і для розрахунків лаборато-рних, практичних робіт за допомогою сучасного програмного забезпечен-ня. Кафедрою створено комп`ютерний клас, в якому проводяться лабораторні роботи та практичні заняття, ведеться дипломне проектування. Співробітниками кафедри виконуються науково-дослідницькі роботи із застосуванням сучасних науково-практичних методів. В ПАТ «Укргідропроект» створена філія кафедри, завдяки якій фахівці «Укргідропроекту» роблять кваліфіковану технічну допомогу студентам при виконанні студентських науково-практичних робіт. Для проведення лабораторних робіт з дисципліни “Гідротурбіни” і “Насоси і насосні станції” використовується лабораторна база “Турбоатом” - лабораторія натурних досліджень гідротурбін.
БАЗИ ПРАКТИК
Для проходження студентами навчальних і виробничих практик бази практик надають такі організації м. Харкова і України: ПАТ “Укргідро-проект”, ВАТ “Южгіпро-руда”, АТ “Харківкомун-очиствод”, Комплекс по експлуатації об`єктів водозниження і ливневої каналізації, Дніпровська ГЕС І, ІІ, м. Запоріжжя, Дніпродзержинська ГЕС, Кочетокський і Печенізський гідровузли, гідровузли м.Харкова, ВАТ “Стальконструкція”.